Kristins plantebestemmelse
Home
Dette er kristinsflora.com
Her finner du Kristins flora:  kristvi.net
A - Planter som formerer seg med yngleknopper eller knoppskyting 
Lemnaceae - Andematfamilien
Carophyllaceae
Nellikfamilien
B - Planter som ikke er grønne (uten eller nesten uten klorofyll)
Yngleknopper (yngelknopper) eller bulbiller er små groknopper (løkknopper) som faller lett fra planten og gir vegetativ formering av planten. Yngleknoppene kan finnes i bladhjørner eller i blomsterstanden.
 
Poaceae
Gressfamilien
Lycopodiaceae
Kråkefotfamilien
Polygonaceae
Slireknefamilien
Alliaceae
Løkfamilien
Saxifragaceae
Sildrefamilien
Brassicaceae
Korsblomstfamilien
Convolvulaceae
Vindelfamilien
Equisetaceae
Snellefamilien
Ericaceae
Lyngfamilien
Orobanchaceae
Snylterotfamilien
http://www.kristinsflora.com/php/plantenokkel1.php?nr=27&ng='B'
Orchidaceae
Orkidefamilien
Asteraceae
Kurvblomstfamilien
C- Vedplanter med flerårige, forvedete overjordsstengler: Trær, busker, dvergbusker, lyng og halvbusker (disse er bare forvedet nederst)
Blad finnet, motsatte